top of page

רשימת ההרצאות:

  1. "אף פעם לא מאוחר"- על התחלות חדשות, מעברים ושינויים בחיים.

  2. משברים בחיים כמנוף לצמיחה.

  3. מדינת ישראל "על ספת הפסיכולוג"- הסתכלות על אירועים בתולדות מדינתנו מזווית הראייה של איש טיפול.

  4. לא טוב היות האדם לבדו- על חברות ותקשורת בגיל המבוגר.

  5. על ביטוי רגשות, איכות חיים, אחריות אישית ומה שביניהם.

  6. תופעת האלימות הבינזוגית בתוך המשפחה- האם "גמילה" זה דבר אפשרי?

  7. חיים ללא כעס- איך להתמודד נכון במצבי כעס ולא "להתפוצץ"?

bottom of page